31.05.2023

e-Svizove novice

Ob vstopu v zadnji mesec pouka v letošnjem šolskem letu smo pripravili novo številko naše mesečne publikacije o dogajanju, povezanem z dejavnostjo našega sindikata.

30.05.2023

Profesionalizacija svetovalnega dela v vzgoji in izobraževanju

Na posvetu Društva šolskih svetovalnih delavcev o smernicah dela, delovnih pogojih, pričakovanjih okolice, ustreznosti normativov in sistemizaciji.

25.05.2023

Kritično do partikularnega poseganja v šolstvo

Polovica članov delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 z opozorili o procesih, ki vplivajo na pripravo tega strateškega dokumenta.

Bodite vedno obveščeni,
naročite se na Svizove novice...

Vsak mesec med šolskim letom v vašem e-nabiralniku. Bodite seznanjeni z najpomembnejšim dogajanjem v sindikatu.

23.05.2023

Zaboli šele, ko je že prepozno

Vzgoji in izobraževanju se sistematično znižuje sredstva, zato smo opozorili na razočaranje in nezadovoljstvo, da bodo za zdaj uveljavljene le tiste dogovorjene izboljšave v standardih in normativih, ki nimajo finančnih posledic.

22.05.2023

Obvestila GO SVIZ (maj 2023)

Nesprejemljivost rešitev novega plačnega zakona, predlog višine regresa, uveljavitev naziva višji svetnik, spreminjanje standardov in normativov, novela ZOŠ.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

18.05.2023

Fides podcenjujoče o delu visokošolskih učiteljic in učiteljev

V Svizu se sprašujemo, zakaj mora biti Fides v svojem prizadevanju za boljši položaj zdravnikov in zobozdravnikov vsakokrat znova žaljiv do drugih poklicnih skupin.

18.05.2023

Mednarodni muzejski dan

Praznik muzejev, ki ga je leta 1977 razglasil Mednarodni muzejski svet, da bi ti postali v družbi bolj prepoznavni, letos poteka na temo trajnostnega razvoja in dobrega počutja.

Vabljeni na kolesarjenje!

16.05.2023

V soboto, 3. junija, bo na Ptuju že 21. Poli kolesarski maraton, ki se ga bomo znova skupinsko udeležili tudi članice in člani SVIZ!