16.04.2021

Poziv k ureditvi študentske problematike

Celotna študentska skupnost skupaj z rektorji vseh treh javnih univerz, Visokošolskim sindikatom in SVIZ je na Vlado RS in ministrstvo za izobraževanje naslovila deset temeljnih zahtev.

15.04.2021

O (samo)testiranju nujen dogovor s SVIZ

Dokler ne bo jasno, kakšne so obveznosti in odgovornosti zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pri izvedbi testiranj učencev in dijakov, bo sindikat izvajanje tovrstnih nalog članstvu odsvetoval.

14.04.2021

Obvestila GO SVIZ (april 2021)

O vprašanjih (samo)testiranja, pogajanja o odpravi varčevalnih ukrepov in višini regresa za letni dopust, spremembe plačnega sistema, poziv k spremembi normativov za svetovalne delavce ...

Bodite vedno obveščeni,
naročite se na Svizove novice...

Vsak mesec med šolskim letom v vašem e-nabiralniku. Bodite seznanjeni z najpomembnejšim dogajanjem v sindikatu.

12.04.2021

Digitalna pismenost in spletna varnost

Spletni tečaj, ki bo potekal od 19. aprila do 26. maja 2021, je namenjen predvsem osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, koristi pa lahko tudi šolskim svetovalcem in staršem.

07.04.2021

SVIZ se pridružuje opozorilom

Nesprejemljivo je, da je MIZŠ v razpis za izvajalce letnega programa športa ni vključilo sofinanciranja dodatne ure športa v OŠ.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

07.04.2021

Testiranja v šolah in s tem odgovornosti se ne sme prenesti na zaposlene

Učiteljice in učitelji za jemanje brisov niso usposobljeni, prav tako to tudi ni obveznost, ki bi bila zapisana v sklenjenih pogodbah o zaposlitvi.

02.04.2021

Izobraževanje za družbene spremembe

Temeljni namen projekta ETUCE je ozaveščati sindikate in njihovo članstvo o pomembnosti izobraževanja o okoljski in podnebni problematiki ter o nujnosti vzpostavitve trajnostnega razvoja. V ožji projekti skupini s svojo članico tudi SVIZ.

Volitve rektorja Univerze v Ljubljani

02.04.2021

SVIZ je na kandidate za rektorja UL naslovil nekaj aktualnih vprašanj. Objavljamo njihove odgovore pred volitvami, ki bodo 13. aprila.