18.01.2022

Pregovorne potrpežljivosti zaposlenih v VIZ ni več

Razmere za delo in pouk v vrtcih, šolah postajajo nevzdržne, raven varovanja zdravja se znižuje, za dodatne obremenitve ni zagotovljeno plačilo.

14.01.2022

Obvestila GO SVIZ (januar 2022)

O predlogu sprememb in dopolnitev standardov in normativov, zavrnjeni uzakonitvi četrtega strokovnega naziva, zvišanju plačnega stropa za zgolj eno od poklicnih skupin, upravičenosti zaposlenih v kulturi ob čakanju na delo doma do 85 % odstotkov osnovne plače ...

13.01.2022

V novo presojo skladnosti z ustavo

Sindikalne centrale vložile zahtevo za presojo skladnosti 48. člena PKP 10 z Ustavo RS, saj ta v okviru sistema plač v javnem sektorju omogoča dvig najvišjega plačnega razreda zgolj za skupino zaposlenih.

Bodite vedno obveščeni,
naročite se na Svizove novice...

Vsak mesec med šolskim letom v vašem e-nabiralniku. Bodite seznanjeni z najpomembnejšim dogajanjem v sindikatu.

10.01.2022

Predlogi sprememb standardov in normativov

SVIZ je v skladu z odločitvijo svojega Glavnega odbora pripravil ter na MIZŠ posredoval predlog sprememb in dopolnitev nekaterih normativov in standardov s področja vzgoje in izobraževanja.

07.01.2022

Novi zneski povračil in nadomestil

S 1. januarjem letos je prišlo do sprememb zneskov regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

05.01.2022

Kultura ni dobila sredstev

Na podlagi pravno zavezujoče razlage 11. točke 39. člena KPJS kulturno ministrstvo ni organ, ki bi presojal o utemeljenosti prejetih zahtevkov za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah.

05.01.2022

Za dolgoročno in vzdržno financiranje

Sindikalne centrale s pozivom k takojšnjemu oblikovanju sistemskih rešitev, da bi se izognili velikim težavam s financiranjem zdravstvenega sistema, ki bi jih lahko močno občutili tudi zavarovanci.

Spremembe v sestavi svetov

04.01.2022

Zakonska novela zaposlenim v vzgoji in izobraževanju jemlje po dva člana v svetih vrtcev in šol ter posega v bistvo dozdajšnjih dobro premišljenih razmerij.