29.11.2023

Raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja

O tem, kakšne so vednosti in stališča mladih na področju državljanstva ter kako se mladi v različnih državah in njihovih izobraževalnih sistemih pripravljajo na aktivno državljanstvo.

24.11.2023

Sestanek upokojenih članic in članov

Na sedežu Sviza v Ljubljani so se srečali predstavnice in predstavniki nekdaj zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi, ki so dejavni v Sekciji upokojenih članic in članov.

22.11.2023

O pomenu izobraževanja za družbo

Glavni tajnik Sviza in predstavnica Evropske komisije sta si izmenjala informacije in stališča o trenutnem stanju reform in ključnih izzivih na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji.

Bodite vedno obveščeni,
naročite se na Svizove novice...

Vsak mesec med šolskim letom v vašem e-nabiralniku. Bodite seznanjeni z najpomembnejšim dogajanjem v sindikatu.

22.11.2023

Spodbujanje okoljske trajnosti v izobraževanju

Krepitev ozaveščenosti učencev in izobraževalcev o okoljskih vprašanjih predstavlja ključno izhodišče za spodbujanje okoljsko vzdržnejšega vedenja v Evropi in širše.

21.11.2023

Razdelili sredstva iz solidarnostne akcije

Izvršilni odbor je v skladu s poprejšnjim predlogom komisije o dodelitvi izrednih solidarnostnih pomoči le-to namenil 194 članicam in članom Sviza, ki so avgusta letos utrpeli hujšo škodo v poplavah.

Brezplačna pravna pomoč

Svojim članicam in članom SVIZ zagotavlja brezplačno pravno pomoč in zastopanje pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Izpolnite obrazec ali nas kontaktirajte po telefonu.

20.11.2023

Plačna neenakost po spolu

Raziskava v projektu S transparentnostjo do enakosti plač po spolu kaže, da so razlike v plačah moških in žensk posledica nepreglednosti plačnih sistemov in praks, ovir za napredovanje žensk, tajnosti podatkov o plačilu …

15.11.2023

Nesprejemljiv proračunski rez

V skupnem pozivu z Visokošolskim sindikatom Slovenije smo opozorili, da so podobni rezi proračuna za znanost in zlasti projektnih razpisov pred desetletjem že naredili nepopravljivo škodo razvoju znanosti v Sloveniji.

Sestanek z ministrico za kulturo

14.11.2023

O oblikovanju novega plačnega sistema in plačnih nesorazmerjih, predstavniki ministrstva in sindikata pa so namenili pozornost še napovedanim spremembam nekaterih zakonov in pravilnikov za področje kulture.