Nadzorni odbor SVIZ OO Celje

Članice  Nadzornega odbora SVIZ OO Celje:
 - Damjana Lavrenčič: damjana.lavrencic@escelje.si                                                 - Katja Fras Budna: katja.fras-budna@escelje.si                                                       - Katja Teršek: katja.tersek@escelje.si

Nadzorni odbor:                                                                                                        - nadzira finančno-materialno poslovanje SVIZ OO Celje in njegovih organov,
- nadzoruje uresničevanje dogovorjenega programa SVIZ OO Celje,
- o svojih ugotovitvah poroča NO SVIZ Slovenije,
- vsaj enkrat letno, obvezno pa ob obravnavi finačnega poročila za preteklo koledarsko leto, pripravi finačno poročilo,
- v primeru ugotovljenih nepravilnosti zahteva sklic območnega odbora.