Zbor SVIZ OO Celje

Zbor SVIZ OO Celje sestavljajo vsi sindikalni zaupnice in zaupniki zavodov našega območja. Hkrati so vsi sindikalni zaupniki in zaupnice tudi člani predsedstva SVIZ OO Celje.

Seznam s kontaktnimi podatki:

Zavod Ime in priimek Telefon E-naslov
EKONOMSKA ŠOLA CELJE Simona Žlof 041/854-168 simona.zlof@gmail.com
1. GIMNAZIJA CELJE Alenka Prebičnik Sešel 041/708-502 alenka.prebicnik-sesel@guest.arnes.si
GIMNAZIJA CELJE - CENTER Miha Gartner 041/884-771 miha.gartner@gcc.si
GLASBENA ŠOLA CELJE Kristian Kolman 031/555-436 kristian@violina.com
GLASBENA ŠOLA LAŠKO-RADEČE Nina Mole 041/837-321 nina.mole@gmail.com
I. OŠ CELJE Marina Garić 03/428 51 04 marina.garic@iosce.si
II. OŠ CELJE Liljana Prevolnik Jazbec 031/532-718 liljana.pjazbec@gmail.com
III. OŠ CELJE Anamarija Lah Šuster 041/753-527 anamarija.lah@3os-celje.si
IV. OŠ CELJE Branka Gal 031/551-159 branka.gal@siol.net
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE Nuša Ocvirk 031/877-776 nusaoc@gmail.com
OŠ ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO Suzana Šafarič 041/791-301 suzana.safaric@guest.arnes.si
OŠ BLAŽA KOCENA PONIKVA Andrej Podgoršek 041/786-531 anrej.podgorsek@ponikva.si
OŠ DOBJE Marija Blažič 051/350-516 marija.blazic@osdobje.si
OŠ DOBRNA Mojca Krajšek 041/945-542 krajsekmojca.mojca@gmail.com
OŠ DRAMLJE Tatjana Završnik 051/ 396-636 tatjana.zavrsnik@osdramlje.si
OŠ FRANA KRANJCA CELJE Darinka Čobec 041/258-805 darinka.cobec@gmail.com
OŠ FRANA ROŠA Sonja Gregurić 041/449-736 greguric.sonja@gmail.com
OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Melita Račečič 041/502-153 melita.rp@gmail.com
OŠ GLAZIJA Branko Ribič 031/474-068 branko.ribic1@guest.arnes.si
OŠ HRUŠEVEC Dragica Vračin Herzog 031/328-995 dragica.vracun@gmail.com
OŠ HUDINJA Uroš Stilin 040/737-736 uros.stilin@guest.arnes.si
OŠ LAVA Janja Rozman 031/475-013 janja.rozman@oslava.si
OŠ MARJANA NEMCA RADEČE Maja Trobiš 040/419-579 maja.gornjak@gmail.com
OŠ MARJANA NEMCA - VRTEC RADEĆE Maja Trobiš    
OŠ PLANINA PRI SEVNICI Matej Berk 031/337-527 berkmatej1@gmail.com
OŠ PREBOLD Nuša Gorjanc 041/461-673 nusa_g@yahoo.com
OŠ PRIMOŽ TRUBAR LAŠKO Mateja Slemenik 040/435-757 mateja.slemenik@gmail.com
OŠ SLIVNICA PRI CELJU Polona Jamnikar 041/265 481 polona.jamnikar@slivnica.si
OŠ VOJNIK Maša Stropnik 041/374-172 masa.stropnik@gmail.com
OŠ VRANSKO-TABOR Maja Jerman 031/284-649 maja.jerman1@gmail.com
OŠ VRANSKO-TABOR VRTEC Lidija Svet 031/455-427 svet.lidija@gmail.com
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE Maja Antonič 041/728-251 maja.antonic@gmail.com
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE Vid Burnik 040/571-106 vid.burnik@ssgt.si
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE Tjaša Ogrizek 041 602 068 tjasa.ogrizek@hvu.si
ŠOLSKI CENTER CELJE SŠ SDL Peter Pešec 041/875-077 peter.pesec@sc-celje.si
ŠOLSKI CENTER CELJE SŠ SMM Lidija Leskovšek 031/318-123 lidija.leskovsek@sc.celje.si
ŠOLSKI CENTER CELJE  GL Klemen Turnšek 031/397-516 klemen.turnsek@sc-celje.si
ŠOLSKI CENTER CELJE SŠ KER Gregor Brežnik 041/558-364 gregor.breznik@sc-celje.si
ŠOLSKI CENTER CELJE SŠ GVO Janez Kričej 041 588 111 janez.kricej@sc-celje.si
ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Natalija Brečko 041/944-817 natalija.brecko@sc-s.si
VRTEC ANICE ČERNEJEVE CELJE Liljana Jevšinek 041/214-497 lili.jevsinek@gmail.com
VRTEC LAŠKO Sabina Šmauc   binca75@gmail.com
VRTEC MAVRICA VOJNIK Sonja Jankovič 041/983-500 sonja.jankovickobe@gmail.com
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE Hedvika Zdovc 040/231-512 hedvika.zdovc@zac.si
ZVKDS CELJE Andreja Mihelčič Koželj 041/381-238 andreja.mihelcic@zvkds.si