Pravno svetovanje

Vsem članicam in članom Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je na voljo brezplačna pravna pomoč. Članice in člani imajo pravico do pravne pomoči in zastopanja pri uveljavljanju pravic iz dela in delovnega razmerja.

Članice in člani SVIZ OO CELJE se za pravno svetovanje in pomoč obrnete neposredno na OO SVIZ Podravje:
mag. Tadeja Kremzer Jenčič, strokovna sodelavka za pravne zadeve
Telefon: 02 230 27 70
E-pošta: tadeja.kremzer@sviz.si in preko obrazca na spletni strani OO SVIZ Podravja (https://podravja.sviz.si/kontakt-oo/)

Nudenje pravne pomoči obsega ustno in pisno svetovanje, sestavljanje ugovorov in zahtevkov za varstvo pravic, ter po potrebi neposredno zastopanje pred organi delodajalca, sodišči in drugimi organi.

Pravilnik o pravni pomoči se nahaja v zavihku dokumenti:                https://www.sviz.si/dokumenti/.