Predstavitev SVIZ OO Celje

Območni odbor Celje ima 1854 članov in članic, ki delujejo na področju predšolske vzgoje, osnovnih, srednjih in glasbenih šol, dijaških domov, muzejev in arhivov. Združuje 45 zavodov v občinah: Celje, Dobje, Dobrna, Laško, Prebold, Radeče, Šentjur, Tabor, Vojnik in Vransko.


Območni odbor vodi  Miha Gartner. Uradne ure za članice in člane so ob torkih, od 10.00 do 13.00, na sedežu sindikata, ki je začasno na Kosovelovi ulici 1, v prostorih Gimnazije Celje - Center. Člani se lahko na predsednika obrnejo tudi preko elektronske pošte ali telefona. 

Območni odbor Celje organizira delo sindikata na lokalni ravni in pomaga sindikalnim zaupnikom in zaupnicam v zavodih pri njihovem delu. Članom in članicam pomaga z nasveti v primerih, kadar so kršene pravice iz delovnega razmerja. V težjih primerih nudi članom ter članicam pravno pomoč pravna pisarna OO SVIZ Podravje. Več v zavihku pravno svetovanje: https://celje.sviz.si/pravno-svetovanje/.
Člani SVIZ OO Celje lahko poleg številnih ugodnosti SVIZ-a, ki so predstavljene v zavihku https://celje.sviz.si/ugodnosti/, organizira nakup cenejših vstopnic za posamezne koncerte in druge kulturne dogodke, spodbuja in podpira udeležbo članov na različnih športnih dogodkih (npr. maratoni), organizira smučarske izlete ter članom omogoča, da se udeležujejo vsakoletnih SVIZ-ovih športnih prireditev (SVIZove športne igre, prvenstvo v veleslalomu na Golteh) upravičeni do štev ugodnosti SVIZ-a. 

SVIZ OO Celje si prizadeva za nakup lastnih prostorov, ki bi omogočili kvalitetnejše opravljanje poslanstva skrbi za pravice članov, izvajanje dejavnosti, povezovanje in pridobivanje ugodnosti.